บรรยากาศการมอบใบรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 Kanya Mittaphab

ภาพบรรยากาศการส่งมอบใบรับรอง ISO 9001:2015 โดยมีผู้บริหาร Kanya Mittaphab Export-Import Sole Co.,Ltd. และผู้บริหาร ISO CONSULT LAO CO.,LTD. เข้าร่วมการรับมอบ

MS CERT ขอแสดงความยินดีและขอขอบพระคุณ ท่านผู้บริหารและทีมงาน Kanya Mittaphab Export-Import Sole Co.,Ltd. Vientian, Lao P.D.R. พร้อมทั้งท่านผู้บริหารและทีมงาน ISO CONSULT LAO CO.,LTD.ที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านต่างๆและผลักดันให้สามารถผ่านการตรวจประเมินไปได้อย่าง
ราบรื่น


ประเภทกิจการ : Sale,Installation and Ater-sale Services for Laboratory Equipment and Furniture