บรรยากาศการอบรมระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 บจก.สยามไบโอเทคและอุตสาหกรรมเภสัช

ภาพบรรยากาศการอบรม บริษัท สยามไบโอเทคและอุตสาหกรรมเภสัช จำกัด หลักสูตร "จุดเปลี่ยนข้อกำหนด ISO9001:2015"

ขอขอบพระคุณ ท่านผู้บริหารและทีมงานที่ให้ความไว้วางใจ MS CERT ในการเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าวนะค่ะ

ประเภทกิจการ : Manufacture of Instant coffee, Instant tea, Dietary Supplementary Product, Brewed Beverage, Yogurt and Processed Food including receipt of raw material, Mixing,Q/C and Packing in Aluminium Foil

ท่านใดสนใจหาโรงงานผลิตเครื่องสำอางอาหารเสริม ติดต่อ บริษัท สยามไบโอเทคและอุตสาหกรรมเภสัช จำกัด ไปได้เลยนะค่