แจ้งเรื่องการตรวจสอบใบรับรองผ่าน www.mscertthai.com

เนื่องจากขณะนี้ทางสำนักงานใหญ่ได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงโดเมนของเว็ปไซต์ จึงทำให้ลูกค้า

 
บางรายสอบถามถึงการตรวจสอบใบรับรองที่ได้รับจากทางบริษัทฯ  ดังนั้นเพื่อให้ทางลูกค้าสามารถตรวจ
 
สอบสถานะของใบรับรองได้อย่างสะดวกในช่วงนี้ ทางบริษัทฯ ขอประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าที่มีความ
 
ประสงค์ตรวจสอบสถานะของใบรับรอง สามารถตรวจสอบได้ที่:
 
http://www.mscertification.net/component/iso/?view=iso&Itemid=11
 
โดยใส่เลขที่ใบรับรองของท่านลงไปในช่องว่าง
 
ทางบริษัทฯต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้และจะเร่งดำเนินการแก้ไขต่อไป
 
ขอแสดงความนับถือ
Operation manager
MS CERTIFICATION (THAILAND) CO., LTD.