เกี่ยวกับเรา About Us
MS CERTIFICATION (Thailand) Co., Ltd. (Representing MS Certification Services Pvt.Ltd. in Thailand) have achieved Full Scope of accreditation on QMS,EMS,FSMS and OHSAS from JAS-ANZ (Joint Accreditation System of Australia and NewZealand) which means MS CERTIFICATION (Thailand) Co., Ltd. can offer its certification services for all business and organizational sectors, irrespective of nature and sizes on QMS,EMS,FSMS and OHSAS globally.

Our Accreditation is Based on

ISO/TS 22003 - Food safety management systems - Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems (Categories A to M)..... Full Scope for ISO 22000 Food safety management system
and
ISO/IEC 17021 - Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. As guided by IAF GD 2, Issue 4, Annexes: 2 to 5 inclusive.(Full scope) for ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 Quality Management System.
For the Management Systems

ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015

Quality management systems - Requirements

ISO 14001:2004

Environmental managemen systems - Requirements with guidance for use

ISO 22000:2005

Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain

OHSAS 18001:2007

Occupational Health and Safety Series
Our Head office, MSCERT is also accredited under NABCB (National Accreditation Board for certification bodies) from India for QMS Certification
About the National Accreditation Board for Certification Bodies it undertakes assessment and accreditation of Certification Bodies applying for accreditation as per the Board's criteria in line with international standards and guidelines.
It represents the interests of the Indian industry at international forums through membership and active participation with the objective of becoming a signatory to multilateral and mutually recognition agreements with other countries.
NABCB is a member of the IAF MLA & PAC MLA for Environmental Management Systems.
IAF is the world association of Conformity Assessment Accreditation Bodies and others interested in management systems, products, services, personnel certification.
JAS-ANZ and NABCB both are the member of the International Accreditation Forum (IAF) and a signatory to the IAF Multilateral Recognition Arrangements (MLAs) for QMS, EMS, Product certification.
Our Head office,MS Certifcation Services Pvt.Ltd. has also signed IAF MLA License Agreement with JAS ANZ and NABCB for using IAF MLA Mark in its QMS Certificates.
International Cooperation through JAS-ANZ and NABCB
A key role for JAS-ANZ is establishing international arrangements with other countries to accept one another's certificates and so removing a technical barrier to trade.
JAS-ANZ is an active member of the key accreditation organisations including the International Accreditation Forum (IAF), the Multilateral Cooperative Accreditation Arrangement (MCAA), the Pacific Accreditation Cooperation (PAC), and the Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC).
A focus of these organisations are agreements, often referred to as Multilateral Recognition Agreements (MLAs) or multilateral Mutual Recognition Arrangement (MRAs), that signatories will recognise one another's accredited certificates. The benefit of this recognition is that it reduces the potential for re-certification when products and services move from one country to another.

IAF

JAS-ANZ is a founding member of the IAF and a signatory to the IAF MLAs for quality management systems, environmental management systems, and product.
JAS-ANZ accredited CABs offering services in the areas of quality management systems, environmental management systems, product are entitled to use IAF mark on corporate material such as letterheads, accredited certificates, quotations for work, advertisements, websites and other documents.

MCAA

Multilateral Cooperative
Accreditation Arrangement
JAS-ANZ is a signatory to the MCAA for quality management systems, environmental management systems, and Australian forest certification.

PAC

JAS-ANZ is a founding member of PAC and a signatory to the PAC MLAs for quality management systems, environmental management systems, and product.

EA

JAS-ANZ has a bilateral agreement with the European cooperation for Accreditation (EA) for environmental management systems and product.
WHY? MS CERT

เหตุผลที่เราจะให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด

• ทีมผู้ตรวจประเมินมากด้วยประสบการณ์ที่มิใช่เพียงตรวจสอบ แต่เพื่อให้ลูกค้าพัฒนาต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• มีระบบการตรวจสอบใบรับรองตรงจากสำนักงานใหญ่ที่ต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าผลการตรวจประเมินของท่านได้ถูกจัดส่งให้ทางสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ และลูกค้าของท่านที่ต้องการตรวจสอบใบรับรองสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ได้โดยตรง

• มีระบบการติดตามการทำงานของผู้ตรวจประเมินทุกครั้งภายหลังการตรวจเพื่อใช้สำหรับพัฒนาการตรวจในครั้งต่อไป

• ได้รับจดหมายแจ้งข่าวสาร (Newsletter)

• สิทธิพิเศษได้รับส่วนลด สำหรับลูกค้า 20 % ในการอบรมหลักสูตร In House Training

ความจำเป็นในการตรวจสอบใบรับรอง

1. เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีการจัดส่งผลการตรวจประเมินของลูกค้าไปยังสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศจริง

2. เพื่อเป็นการยืนยันสถานะของใบรับรองได้ถูกอนุมัติมาจากสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศจริง

3. ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ทั่วโลกผ่านเว็บไซต์ มิใช่วิธีการส่งอีเมล์สอบถาม หรือ โทรศัพท์สอบถาม